Sami kävelee veden äärellä kivien päällä

Liikut, hengität, ajattelet, tunnet ja toimit helpommin läpi elämän. OLEN-valmennus™ palvelee aina autenttista ydintäsi.

OLEN-valmennus™ on laaja ja syvällinen, pitkän ja luonnollisen kehitystyön tuloksena syntynyt pysyvää muutosta edistävä luova valmennusmenetelmä. Mukana tarvittaessa myös ratkaisukeskeinen Life Coach -valmennus.

OLEN-valmennus™ on täysin uudenlainen, laaja ja syvällinen kokonaisuus, joka auttaa yksilöä, ryhmiä ja yhteisöjä ohjaamaan itseään positiiviseen kasvuun ja kehitykseen.

Miksi holistinen OLEN-valmennus™ on hyvä ja miksi tarvitsemme laaja-alaisempia ihmisen tietoisuutta laajentavia ja kehittäviä valmennuksia?

Koska ihminen on monialainen, monimutkainen, monitasoinen, uskomattoman hieno olento ja luomus, jossa jokaisella järjestelmällä on tärkeä tehtävä.

Kehomme on älykäs ja se toimii yhtenä tutkanamme koko elämämme ajan ja sillä on suora yhteys kaikkiin muihin järjestelmiimme, joista tunnetuin on keho-mieliyhteys ja myös kaikkiin ympärillämme oleviin järjestelmiin. OLEN-valmennus™ tarjoaa monimuotoisia harjoituksia, vahvistavia kysymyksiä, sekä oivaltavia, tiedostavia ja avaavia keskusteluja. Se vahvistaa eri järjestelmien yhteyttä autenttiseen ytimeesi.

Pelkkä tieto ei riitä ratkaisemaan kaikkia asioita. Jos näin olisi, niin ei olisi enää mitään ratkaistavaa. Pelkät sanat ja keskustelukaan eivät aina riitä ratkaisemaan kaikkea, vaan mukaan tarvitaan koko ihminen, kaikkine osa-alueineen ja järjestelmineen.

Moderni elämä on kuormituksellaan ja vaatimuksillaan tuhonnut psykologista joustavuuttamme, resilienssiä. Sen vaikutuksesta saatamme olla huomaamattamme hetkittäin, päivittäin tai jopa jatkuvasti stressitilassa, jännittyneinä, epätasapainossa ja taistele/pakene -tilassa (fight or flight) tai voimme jopa jähmettyä kokonaan (freeze/faint). Ja kroonistuessaan tämä tila aiheuttaa ongelmia kehon eri järjestelmissä.

OLEN-valmennus™ antaa keinoja ja käytännön harjoituksia laajentaa omaa joustavuusaluetta ja valmennettava oppii takaisin alkuperäiseen rentouden ja läsnäolon tilaan, josta käsin on helpompi kohdata joustavasti elämän erilaisia haasteita.

OLEN-valmennus™ on myös henkistä valmennusta, jossa opitaan sisäistä erottelukykyä, rentoutusharjoituksia, tunnelukkotyöskentelyä, mielikuva-, meditaatio ja hengitysharjoituksia, mindfulness- ja tietoisuustaitoja sekä kysymys- ja keskustelumetodeja. Opettelemme myös runsaasti kehotietoisuus- ja kehollistamisharjoituksia.

Ajatus-tunne-kehotuntemus-toiminta/reagointi -kaavaan perehtyminen ja sen ymmärtäminen ja uudelleenohjaaminen on myös tärkeä osa valmennusta. Sitä kautta syntyy itsensä parempaa johtamista, tunteiden ja niiden syntymekanismien ymmärtämistä ja löydät oman syvimmän ytimesi ja pystyt olemaan enemmän oma itsesi.

Olen valmennuksessa yhdistämme idän ja lännen oppeja, tutkittua tietoa, sisäistä vanhaa viisautta, kokemuksellisuutta, yhteyttä luontoon, luovuutta ja rationaalisuutta.

Jokainen valmennuskerta ja valmennuspaketit ovat aina yksilöllisiä ja ne suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti tilannekartoituksen jälkeen.

Sami seisoo käsillään

Katso palvelut ja valitse sinulle sopivin tai kysy lisää.